Brandsäkerhet

eldBrandsäkerhet är så viktigt därför att en brand kan förstöra så mycket. Jämfört med ett inbrott där tjuven tar TV, dator och smycken så drabbar branden både värdesaker, minnen, fotografier, värdefulla arv och hela huset. Det som inte slukas av lågorna blir ofta så rökskadat att det inte går att använda ändå. Därför är det viktigt att förebygga bränder och stoppa dem innan de uppkommer.

Undvik bränder

Eldvarningsskylt

Enligt en skrift från Svenska Brandskyddsföreningen uppstår tre fjärdedelar av alla bränder eller brandskador i hemmet och beror ofta på slarv och oaktsamhet. Det är i och runt eldstäder, vid rökning inne, där levande ljus finns och vid torrkokning bränder uppstår. Även barns lek med eld och trasiga elektriska apparater som vitvaror eller TV och radio är vanliga orsaker till bränder.

Den största riskgruppen är äldre. Varje år dör mellan 100-130 personer i bränder och hälften av dem är över 60 år. Med högre medellivslängd, eget boende högre upp i åldrarna och nedsatt rörlighet är det svårare att upptäcka brand i tid eller sätta sig själv i säkerhet.

Varje minut räknas! Det är de första tio minuterna som är helt avgörande för brandens spridning, branden ökar hela tiden i intensitet och en snabb insats med handsläckare kan släcka en brand som annars hade bränt upp hela huset. För att tidigt upptäcka bränder är det viktigt med fungerande brandvarnare!

Julen – brändernas högtid

Hur fridfull och vacker än julen borde vara är det trots allt villabrändernas högtid. Detta beror på alla levande ljus vi tänder som ibland glöms bort och vållar bränder. Här följer några råd om hur du behåller julfriden och slipper brandkåren.

Gör det till en tradition att varje första advent kontrollera alla husets brandsläckare, som bör finnas minst ett per våningsplan.
För att undvika att ljus glöms bort, ha som regel att den som tänder ljusen också ansvarar för att de släcks.
Använd inte ljusstakar i trä eller adventsstake med mossa, dessa börjar snabbt brinna. Ett bättre alternativ är metall- eller keramikljusstakar som finns i både klassiskt och modernt snitt för att passa alla hem.
Tänd aldrig levande ljus eller tomtebloss i en gran, det antänder snabbt omkringliggande grenar om granen är torr.
Var försiktig även med elljusslingor och elljusstakar, ha rätt lampor i och se till att de är avsedda för ändamålet och inte är skadade. Använd bara utomhusgodkända ljusslingor till utegranen.

I stallet

stallEn brand i stallet blir lätt förödande, stallet ofta byggt i trä är dessutom fyllt med spån, halm och andra lättantända material. Om en brand skulle uppstå är det samma rutiner som för husbränder rädda – larma – släck, med tillägget att djuren måste ut och släppas i en hage långt från stallet eller bindas en bit bort, annars finns risken att djuren springer in igen.

Se till att ha fria utrymningsvägar och att alla vet om var de finns, blockera dem aldrig.
Ha brandredskap, släckare och filtar, fungerande och på väl synliga platser.
Ha grimmor eller grimskaft tillgängliga vid varje hästs box eller spilta.
Håll dörrar och luckor mellan stall och övriga utrymmen stängda för att förhindra att en brand sprider sig.
Ha inga elkontakter, lampor eller ledningar så att hästarna kan komma åt att tugga, sparka eller skada dem.
Täck aldrig över element, stäng av och dra ur kaffebryggare och andra elektriska apparater när siste man går hem.
Håll god ordning och ha det städat i stallet. Damm och spindelväv på elkontakter kan antändas och spillt foder lockar råttor och möss, som gnager sönder elledningar. Gnagare är en vanlig orsak till stallbränder.

El & bränder

ElvarningsskyltUndvik gamla och ibland även förbjudna kontakter. Ett exempel på förbjuden kontakt är SEMKO 17, en platt trefaskontakt ibland tillverkad i metall(!). Ha godkända installationer utförda av utbildad elektriker och se till att ha rätt klassning på våtrums- och utomhusutrustning. Använd alltid jordfelsbrytare, ha gärna både fast installerad i elcentralen och lösa av ”stickproppstyp” till motorvärmare, elgräsklippare och liknande så strömmen bryts direkt om kabeln skadas eller maskinen går sönder.

För att undvika brand i elektronik se över kablar och installationer så inget är skadat, kablar som ligger ute (till motorvärmaren eller häcksaxen) blir lätt skadade av djur som gnager och bilar, kärror och andra trädgårdsverktyg på hjul som skaver på kabeln. Släng genast skadade kablar och ersätt dem med nya fräscha kablar. Använda alltid jordade uttag och kablar.

Utrustning

Det är viktigt att förebygga bränder och minska brandrisken genom att ta hänsyn till risken för brand när man installerar elektronik, konstruerar hus, möblerar och liknande. Men om ändå olyckan är framme är det viktigt att snabbt få elden under kontroll för att kunna utrymma och begränsa branden.

Brandvarnare

En fungerande brandvarnare på varje våningsplan och i varje lägenhet borde vara lagstadgat. Brandvarnaren kan vara avgörande för både livräddning och räddning av egendom, eftersom den ofta larmar långt innan man själv upptäcker branden och väcker den som sover. Annars är brandrök sövande då den innehåller mindre syre än vanlig luft. Se till att ha minst en brandvarnare per våningsplan, gärna trådlösa som aktiverar alla brandvarnare om en ger utslag på brand. Och glöm inte att kolla batterierna minst en gång per år!

Brandsläckare

Brandsläckare finns i olika typer och sorter. Till de vanligare hör Pulversläckaren ABC som släcker det mesta så som el-, gas- och oljebränder men smutsar ner mycket och ger höga saneringskostnader. En skumsläckare AB sprider ett skum som kyler ner det som brinner så det slocknar, men går inte att använda till klass C-bränder (brinnande gaser). En lättstädad släckare är Kolsyresläckaren BC som kväver och är populär i känsliga utrymmen så som datacentraler och storkök.

Ha minst en stor brandsläckare i huset, gärna fler och det kan även vara bra att ha dem i garage och förråd för att alltid ha en lätt tillgänglig.

Brandfilt

Brandfilten är bra för att kväva bränder i folk och kläder, genom att knuffa den personen i vars kläder det brinner och när personen ligger ner börja från huvudet och dra filten bakåt. Klappa så det slutar brinna och ta försiktigt bort filten men var beredd på att det kan flamma upp igen.

Om olyckan är framme!

Rädda – Varna alla i huset och kring huset, få ut alla. Undvik att gå genom rök, kryp under om du ändå måste passera. Räkna av så räddningstjänsten vet att huset är tomt när de anländer.

Larma – 112, Ring 112. Finns det larm i lokalerna se till att det är igång. Svara på larmcentralens frågor om vad som hänt, var, vem du är etc. Skicka någon att möta upp räddningstjänsten och leda in dem rätt.

Släck – Om möjligt släck branden. Kastrull släcks genom att lägga locket på, brand i kläder släcks genom att man drar en filt över personen. Se till att börja i huvudändan och att personen ligger ner. Brandsläckare fylld med Pulver (ABC) fungerar till bränder i fasta material, flytande som bränslen och gasformiga bränslen.

Läs mer / Externa länkar

Svenska brandskyddsföreningen

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Elsäkerhetsverket

Boverket

Share

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>