Om oss

Ekonomi påverkar oss alla – oavsett om vi vill det eller inte. Flera undersökningar visar att den vanligaste orsaken till gräl är just ekonomin. Samtidigt kan en stabil ekonomi skapa förutsättningar i livet att våga ta steg man aldrig annars hade haft möjlighet till.

Ett ämne som är älskat av vissa – och hatat av andra.

 

Grunden – och vidare därifrån

Målet med Ekonomizonen.se är att fler ska bli intresserade av ekonomi men framförallt att fler ska kunna ta bättre ekonomiska beslut.

För att nå detta mål genomsyras vårat arbetssätt av ”Grunden – och vidare därifrån”. Med de orden, som en röd tråd, vill vi förmedla att grunden är det allra viktigaste. Att först och främst förstå de grundläggande begreppen oavsett om det handlar om privatekonomi för en pensionär eller företagsekonomi för ett nystartat IT-företag.

Vi har därför valt att anlita skribenter med god kunskap inom ekonomi men som på ett enkelt och tydligt sätt kan förklara vad som händer, hur det händer och varför. Börja gärna med att läsa våra guider och stanna hos dessa till du känner dig trygg i vad som förmedlas. Ta dig tid och prova råden och omsätt kunskapen i praktik.

När du sedan vill fördjupa dig inom aktiehandel, redovisning eller skatteplanering så kan du klicka dig vidare till artiklar inom dessa områden. Men återigen – börja med grunden och gå sedan vidare därifrån.

Orsaken att många tycker ekonomi är svårt och jobbigt handlar mycket ofta att man anser det vara komplext och allt för mycket att lära sig. Du behöver inte lära dig allt. Inte ens speciellt mycket. Men lär dig grunden – och vidare därifrån.

 

Starten

År 2007 började en finanskris obarmhärtigt slå mot den amerikanska ekonomin. En del banker gick i konkurs och tusentals privatpersoner blev tvungna att flytta från sina hem. Självklart spred sig vågorna till Europa och övriga världen. En finansiell instabilitet varade i några år med stor oro på finansmarknaden. Det starkaste vapnet (räntevapnet) togs till av många länder för att bemöta problemet. Ändå slog krisen mycket hårt på vissa håll. Här kan bland annat Island nämnas.

Många upplevde att ”krisen kom från ingenstans” men samtidigt hade ekonomer länge varnat för just detta scenario. Det fanns ekonomiska beslut som drev utvecklingen åt detta håll och frågan var kanske inte om utan när krisen skulle komma. Hur hårt den sedan skulle slå var det däremot svårt att förutspå.

Kring dessa år föddes idén till Ekonomizonen. En portal där vi presenterar ekonomi på ett enkelt sätt men ändå vågar gräva i de svårare frågorna. Framförallt vill vi förmedla baskunskaper som gör att både privatpersoner och mindre företag lägger en grund för sin ekonomi. En grund som är stabil att stå på även när nästa kris kommer. För även om vi människor alltid tror att vi lär oss av våra misstag så visar historien något helt annat. Ekonomiska kriser kommer regelbundet, även om det är svårt att veta exakt när. En sak är i alla fall säker – den som har en stabil ekonomi står betydligt stadigare när väl instabilitetens vindar börjar blåsa.

Grundpelare

Ekonomizonen vilar på följande grundpelare:

  • Tydligt och ärligt – Det finns fördelar och nackdelar med det mesta, även inom ekonomi. Vi väljer därför inte alltid att ta ställning för eller emot exempelvis en viss sparform. Däremot vill vi vara tydliga och ärliga med dess fördelar och nackdelar. Många banker lovordar sina egna produkter – men är de alltid bäst?
  • Grundenoch vidare därifrån – Som beskrivits ovan så utgår vi alltid från ”Grunden – och vidare därifrån”. Det skulle även kunna översättas med ”Skynda långsamt” eller ”Ta ett steg i taget”. En enda liten förändring i den privata ekonomin kan skapa stora ekonomiska fördelar. Men även tvärtom då ett felaktigt beslut kan få extrema negativa följder. Att lära sig grunden är basen och det som är allra viktigast. Vill du sedan gå vidare och fördjupa dig inom ämnet så finns alltid den möjligheten.
  • Visa flödet – Det är sällan som en ekonomisk kris (personlig, nationell eller internationell) kommer helt oväntat. Genom ett flertal ekonomiska beslut påverkas utvecklingen åt ett specifikt håll. Vi har därför valt att ha en funktion vi kallar för ”Flödet”. Där ska du som läsare kunna se och förstå att alla beslut som tas inte är enskilda ”öar” utan påverkar andra beslut och därmed skapar positiva eller negativa resultat längden.
  • Verktygen – Med rätt inställning kommer man långt. Med rätt verktyg kommer man ännu längre. På sidan hittar du mallar för att skapa budget, skriva avtal eller räkna ut hur mycket ett sparande kan ge på lång sikt. Prova gärna vår räntevarnare som visar hur mycket mer du kommer behöva betala per månad om boräntan går upp ett par procentenheter.