Allt fler väljer att binda bolånet

Under flera år har bostadspriserna kraftigt ökat över hela landet. Samtidigt har räntan varit historiskt låg och många har därmed valt att enbart ha rörlig ränta på bolånet. Under hösten 2017 verkar det som att trendbrott börjat ske. Både gällande förväntningar gällande utvecklingen på bostadspriser och hur räntan kommer att röra sig.

Storbanken SEB uppdaterar varje månad deras Boprisindikator vilket är en indikator som visar hur hushåll i Sverige tror att bopriserna kommer att utvecklas under kommande år. Indikatorn var i september 2017 på 50% vilket betyder att det är skillnaden mellan antalet personer som tror att priserna kommer att öka kommande år mot de som tror att priserna kommer att sjunka.

Av de som svarade på frågan var det denna månad 66% som trodde på stigande priser och 16% som trodde på fallande. Därmed skapas skillnaden (boprisindikatorn) på 50%.

Denna indikator har minskat under fyra månader i rad vilket inte tidigare skett på många år. Däremot var skillnaden mot augusti (49%) enbart en enda procentenhet. I en kommentar till Aftonbladet säger Jens Magnusson att han tycker att det ser ut som att ”marknaden står och väger”.

För även om allt färre tror på prisuppgång så är det fortfarande en övervägande majoritet. Enligt honom kommer ränteförändringar, tuffare amorteringsregler och försäljningsstatistik kunna påverka vad hushållen anser om framtiden framöver.

Framförallt är det i storstäder som indikatorn har minskat kraftigt. Skillnaden mellan augusti och september i Stockholm var hela 8 procentenheter till förmån för de som tror att priserna kommer att falla.

Under senaste halvåret har också en kraftig förändring skett i boprisindikatorn. Bara i mars 2017 var indikatorn på 68 och sex månader senare nere på 50.

Oro skapar efterfrågan på trygghet

Det är framförallt två faktorer som påverkar hur många som väljer att binda sitt bolån. För det första är det förväntat ränteläge. De som tror att räntan kommer att gå upp binder gärna sin ränta för att inte dras med i räntehöjningarna. För det andra är det viljan att söka trygghet. I ekonomiskt oroliga tider ökar antalet personer som binder sin ränta – oavsett räntenivå som erbjuds.

Boprisindikatorn visar att en osäkerhet finns på bostadsmarknaden och detta inte minst i Stockholm som haft extremt kraftiga prisökningar över flera år. De som upplever att marknaden ”står och väger” upplever en osäkerhet över vad som framtiden har att ge och binder därmed oftare räntan.

Denna oro kombinerat med att Riksbanken offentligt sagt att de planerar att höja reporäntan under 2018 gör att fler binder räntan. SEB har frågan bolånekunder som helt eller delvis har rörlig ränta och av dessa var det 8 % som hade planer på att binda räntan någon gång inom tre månader.

Det kan låta lågt men så stor andel har det inte varit sedan i mars 2013. Jens Magnusson ser att många tror att en första räntehöjning är på gång från Riksbanken och att man därmed vill binda räntan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *