SEB – Om miljön själv får välja

Många väljer bank efter vilka tjänster som erbjuds, räntenivå eller att man vill ha samma bank inom hela familjen. Men det går även att välja bank efter hur stor miljöhänsyn de tar. På denna punkt vinner i så fall SEB enligt en undersökning som Fair Finance har gjort.

Fair Finance är en organisation som har som mål att utvärdera banker utifrån ett hållbarhetsperspektiv på deras inlånings- och utlåningsverksamhet. De har internationella riktlinjer som de utgår ifrån och via dess hemsida kan man följa deras arbete.

På hemsidan presenteras även en lista över granskade svenska banker och ett sammanlagt betyg på varje bank. Det går även att läsa artiklar om vad som ligger bakom dessa betyg och vad därmed organisationen värderat när betyget sätts.

Tanken med hemsidan är att lyfta upp frågan kring hållbar utveckling och mänskliga rättigheter inom denna bransch och även få både kunder och banker att agera utifrån denna information. År 2017 fanns organisationen i 9 länder däribland Sverige, Tyskland, Belgien och Japan.

SEB bäst

Efter granskningen 2017 kom SEB på en första plats. De banker som var med i granskningen var då SEB, Swedbank, Handelsbanken, Skandia, Länsförsäkringar, Nordea och Danske Bank. Det var alltså inte samtliga banker i Sverige men många av de allra största.

SEB fick betyget 59% vilket betyder att Fair Finance anser att banken uppfyller 59% av de krav som ställs. Även om detta var bäst så har de alltså en bra bit kvar till ett perfekt betyg.

Det banken fick beröm för var att höga krav ställs inom mänskliga rättigheter, korruption samt att man undviker investeringar i företag som arbetar inom vapenindustrin. De punkter där banken fick sämst betyg var på hur man begränsar skatteflykt och vilka regler som gäller vid investeringar i jordbruksverksamhet. En fördel var däremot att banken hade ett flertal riktlinjer och ställningstaganden gällande branscher som gruv-och skogsindustrin.

Men även om det fanns riktlinjer som banken säger sig följa så finns det tecken på att dessa inte följs fullt ut. Exempel som Fair Finance lyfter upp är:

  • Investering i Lundin – Lundin Petrolium är ett svenskt aktiebolag som prospekterar oljetillgångar. Företaget har fått skarp kritik från flera organisationer inom mänskliga rättigheter då dessa anser att företaget bidragit till stora övergrepp i Sudan. SEB hade ändå valt att totalt investera 166 miljoner i företaget genom olika fonder.
  • Skövling av regnskog – I undersökningar från 2017 visade det sig att SEB investerat i företag som legat bakom skövlingar av regnskog på Borneo samt 88 miljoner i banker i Indonesien som i sin tur finansierar bolag som skövlar regnskog. Det undersökningen även kritiserar SEB för är att de inte försökt påverka dessa företag i tillräckligt stor utsträckning.
  • Vapen – År 2016 investerade SEB totalt 386 miljoner i olika vapenföretag vilka bedriver export till länder som är i väpnad konflikt alternativt förtrycker befolkningen.

Strax efter SEB kom Swedbank på listan. Swedbank nådde 55% dvs enbart 4% efter SEB. Även Handelsbanken hade över 50% (51%). Det ska däremot tilläggas att alternativa mindre banker inte var med i denna stora jämförelse. Två av dessa finns däremot nämnda på hemsidan och har mycket högre poäng. Ekobanken har 99% och JAK 91%.

Sämst på listan kom Danske Bank med enbart 28%. Framförallt gavs låga betyg på biologisk mångfald, klimat och jordbruk.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *