Svanen gör intåg på fondmarknaden

Den nordiska miljömärkningen Svanen har länge kunnat hittas på allt från diskmedel till gräsklippare. Konsumenter har kunnat göra ett medvetet miljömässigt val genom att köpa produkter märkta med Svanen och nu går det även att välja fonder med denna märkning. En märkning som däremot delat fondsverige i två läger.

År 1989 startades miljömärkningen Svanen av Nordiska Ministerrådet. Målet är att hjälpa konsumenter att göra medvetna val för en bättre miljö. Detta genom att köpa produkter som följer de regler som Svanen har för att märkningen ska få användas. I början fanns märkningen enbart på papper och batterier men med tiden har allt fler företag valt att ansöka om märkningen och nu går det att köpa över 10 000 olika produkter med miljömärkningen.

Nu även med fonder

I oktober kunde Svanen stoltsera med att även finnas som märkning på aktiefonder. Genom att även markera miljövänliga val gällande fonder hoppas man på att få fler ska göra medvetna val i sina investeringar. Märkningen går även hand i hand gällande utvecklingen att allt fler noggrannare kontrollerar vilka företag man investerar genom olika fonder. Det handlar inte längre enbart om att få hög avkastning utan även att ta ansvar för framtiden.

Enligt Ragnar Unge, som är vd för Svanen, finns en stor efterfrågan på miljömärkta fonder. I vissa undersökningar har hela 80% svarat att de vill spara hållbart om de bara haft kunskap om hur detta kan ske.

För att fonderna ska få märkningen krävs det att de uppfyller en rad kriterier som Svanen ställt upp. Dessa följs upp varje år och uppdateras för att kvalitén ska hållas så hög som möjligt. Exempelvis får inte investering ske i företag som är riktade mot fossila bränslen eller företag som anses bryta mot mänskliga rättigheter. Fonden kommer även aktivt att försöka påverka företagen genom att vara med på årsstämmor och rösta för miljömässigt fördelaktiga val.

Däremot kommer inte fonderna märkas ut automatiskt utan det krävs att fondbolagen ansöker om denna märkning. I oktober var det 12 fonder som fått märkningen. Detta spritt på 7 olika fondbolag. Bland de fonder som fått märkningen finns bland annat SEB Hållbarhetsfond Sverige, Swedbank Robur Ethica Sverige och Tundra Sustainable Frontier Fund.

Kritik

Märkningen har däremot fått en del kritik. För det första har det handlat om höga förvaltningsavgifter. Flera av dessa fonder har förvaltningsavgift på 1,25-2,5% vilket kan avskräcka spararna att välja dem.

En del experter menar även att märkningen är onödig. Bland annat Claes Hemberg (Avanza) uttalade sig i samband med att fonderna lanserades och sa att dessa ”inte behövs”.

Kritiken har delvis handlat om att fonder är så komplexa produkter. Det kan jämföras mot en flaska diskmedel eller skrivarpapper där det betydligt lättare går att mäta miljöpåverkan. Dessutom påpekar Hemberg att någon efterfrågan på Svanenmärkta fonder inte har funnits.

Det finns, som nämnts, en efterfrågan att kunna spara hållbart men att det just måste vara en märkning är inte självklart. Samtidigt väger märkningen tungt då många konsumenter förknippar det med bra miljöval. Det kan däremot krävas en tydlig specifikation kring vad Svanen ställer för krav på de fonder som får denna märkning.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *